088 - 0047401
info@happyspine.nl

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de behandeling door uw MSK-arts kunt u het volgende doen:

Stap 1.
Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-artsAls u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de MSK-arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de MSK-arts. Zo lang de MSK-arts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de MSK-arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris

Stap 2.
Neem contact op met de klachtenfunctionarisDe klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen.


Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.nvamg.nl/klachten
Mailadres: klacht@nvamg.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.
Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de MSK-arts is aangesloten bij de NVAMG-klachtenservice.