088 - 0047401
info@happyspine.nl

Drs. Maarten Kouwe, arts MSK

Studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Heeft bij de Artsenleergangen Manuele Geneeskunde te Eindhoven de opleiding tot manueel geneeskundige gevolgd en later bij de beroepsvereniging de opleiding Orthomanuele Geneeskunde. Heeft 25 jaar een eigen praktijk in Amersfoort gehad en is inmiddels al weer bijna 10 jaar verbonden aan de Rugpoli waarvan de eerste 3 jaar bij de vestiging Veluwe te Velp en daarna bij de vestiging Twente te Delden waar hij nog steeds werkzaam is.

Drs. Kouwe is lid van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en is ingeschreven in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).